Ord och uttryck

Ståndare  Det samma som räckverksstolpe, de lodräta ”pinnarna” i räckverket.

Barnsäkerhetslist  List under steget som gör att öppningen mellan stegen inte blir större än 10 cm.

Blocksteg Avrundat steg i början nere på trappan.

Bredd på trappan Utvändig bredd, oftast mätt på utsidan av trappvangen.

Fri höjd Höjden från föregående steg till konstruktionen över.

Gånglinje Yttre gånglinje, tänkt linje ca 30 cm från trappans ytterkant.
Inre gånglinje, tänkt linje ca 30 cm från trappen innerkant.

Räcke  Detsamma som räckverk.

Ledstång  Handledare som räckesöverdel.

Handlöpare Det samma som ledstång.

Stegdjupet Nettobredden på steget mätt i gånglinjen.

Tät trappa Trappa med sättsteg, alltså ingen öppning mellan stegen.

Underliggande vang Vangarna är placerade under stegen.

Steghöjd Höjden från överkant ett steg till överkant nästa steg.

Räcke   oftast i inre löp och runt öppning på övervåning.

Spalje pinnar Det samma som de lodrätta ”pinnarna” i räcket.

Slutsteg Steg allra överst mot golvet på övervåningen

Spjälor Det samma som räckverkspinnar.

Stolpe Start och avslutning i ett räckverk, stolpar på 70×70 mm eller 90×90 mm.

Sättsteg Lodrätt ”steg” för att göra en trappa stängd, för att få en tät trappa.

Tät trappa Trappa med sättsteg, stängd mellan stegen.

Trappnäsa Framkanten på trappsteget.

Steg Den vågräta delen man går på i trappan.

Vangar ”Sidorna” på en trappa som stegen ligger mellan.

Väggvangar  Vangar som ligger mot vägg.

Öppen trappa Trappa med öppning mellan stegen alltså utan sättsteg.