Öppen trappa eller tät trapp

Blocksteg

Blocksteg

De flesta modeller kan levereras både som öppen trappa och som tät trappa.

Täta trappor
Dessa levereras med en avskärmningsvägg i bakre kanten av steget och upp till det nästa. Denna avskärmningsvägg kan vara i samma utförande som resten av trappan eller i ett annat utförande, till exempel vitmålat.

Placering blocksteg
Normalt står sättsteget ca 25 mm bakom framkanten på steget (trappnäsan).Trappor med underliggande vangar kan också levereras med sättsteg. Då får man ett rätvinkligt och modernt uttryck. Sättsteget kan då också lutas 8 % bakåt och därmed ge ett Z:äta format utseeende

Utforming av steg

Profilerad front på steget

Profilerad front på steget

Profilerad framkant (Trappnäsan)
Steg i tre kan levereras med profilerad framkant. Detta ger ett mer genomarbetat utseende och passar bra med klassiska trappor som Focus, Classic, och Dixie.

Steg med beläggning
Stegen kan också levereras med beläggning, där stort slitage och bruk kräver detta.
Infräst halkskydd i stål
I framkant av till exempel det nedersta steget kan det fräsas in 3-4 rader av stål. Detta kommer till viss del att fungera som halkskydd men har störst effekt visuellt.

Stort startsteg (Blocksteg)

Blocksteg med rak förkant

De flesta trappor kan erbjudas med ett Blocksteg för en mer inbjudande trappstart.