Föreskrifter och krav för trappor

Föreskrifter och krav.
Vi ser till att din trappa blir planerad i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Om det inte finns utrymme för en godkänd lösning ger vi besked om att den föreslagna lösningen inte är inom ramen för kraven, men ändå användbar.

Byggbestämmelser och Tekniska föreskrifter (TEK) ställer krav och ger rekommendationer till utformning av interna trappor (trappor inom bostad).

Krav på trappor:
Kraven omfattar bland annat följande för trappor inom en bostad:

  • Öppningar i trapphus och räcken får inte vara bredare än 0,1 m.
  • Trappor i en bostad ska ha minst 2,0 m fri höjd.
  • Trappor eller ramper med högre höjd än 0,5 m och som inte avgränsas av vägg eller motsvarande skydd, ska ha räckverk.
  • Trappor eller ramper ska ha fasta ledstänger på båda sidor.
  • Interna trappor i en bostad ska ha en bredd på minst 0,8 m.
  • Stegdjupet i gånglinjen ska vara minst minst 0,25 m.

Definitioner:

  • Bredd = bredden mellan väggar, mellan vägg och räckverk eller mellan räckverk. Är vägg eller räckverks insida utanför trapplöpet/ramplöpet räknas bredden till löpets kant.
  • Fri höjd = fri höjd mellan stegets ovansida och bjälklagskant/snedtak.
  • Gånglinje = tänkt linje i 0,3 m från räcke längs trappans yttre begränsning. Gånglinjen följer en cirkelbåge där trappan svänger.
  • Inre gånglinje = tänkt linje 0,3 m från räcke längs trappans inre begränsning.

Vid renovering av äldre hus och lägenheter är det inte alltid möjligt att följa alla krav. Man kan i så fall söka om dispens från reglerna.