Profiltrappor

Lägg märke till logotyperna som är sandblästrade i trappstegen.