Bibliotekmiljö

Glasräckverk med böjt glas till ingångsparti.