Kontorsmiljö

En trappa kan vara designad och anpassad för att främja ett öppet kontorslandskap.